Tuesday Jan 16, 2024

Katarína Pavlíková: Ako zlepšiť komunikáciu s ľuďmi

Katarína Pavlíková je skúsenou prednášateľkou a trénerkou komunikačných kurzov HCA Slovakia. V tejto epizóde sa dozviete aký vplyv má digitalizácia na osobnú komunikáciu ľudí a ako môžete zlepšiť svoju komunikáciu. Vypočujte si, prečo je písomná komunikácia pre manažérov nevyhnutná a od čoho závisí, či vydané príkazy a úlohy budú skutočne podriadenými pochopené a splnené. Zistíte ako konštruktívne riešiť konflikty a ako si zachovať dobré medziľudské vzťahy aj napriek nesúhlasným názorom. Dozviete sa, ako spolupracovať s rodinou vo firme, tak aby nevznikali nezhody.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320