Wednesday Jan 18, 2023

Marián Gerboc: Naša chuť úspechu

Marián Gerboc je spoločne s Vladimírom Vaškom zakladateľom potravinárskej obchodnej spoločnosti GVP, spol. s.r.o. Humenné. Vypočujte si myšlienky o jeho manažérskych i ľudských zásadách, špecifikách ich podnikania, budovaní kolektívu, vedení maloobchodu i veľkoobchodu a manažérskej etike a víziách.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320