Friday Feb 17, 2023

Marián Vysoký: Ľudskosť a porozumenie v podnikaní

MARIÁN VYSOKÝ je spolumajiteľom a výkonným riaditeľom spoločnosti AV GAST, s.r.o. Košice, ktorá ponúka komplexné riešenia v oblasti vybavenia maloobchodných predajní. S pánom Vysokým sme hovorili o zásadách vedenia jeho firmy, technickom vývoji a cieľoch do budúcnosti.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320